Kolenopákový pneumatický lis s otočným stolem LLCV 1


 LLCV 1


 

POUŽITÍ

LLCV 1 je jednobodový kolenopákový pneumatický lis s horním pohonem a otočným stolem, určený pro drobné lisařské operace, které vyžadují ruční vkládání polotovaru bez možnosti použití technologických pomůcek.

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Základní částí lisu je svařený, žíháním rozměrově stabilizovaný stojan, ve kterém je namontován valivě uložený beran, kolenopákový mechanismus pro pohon beranu a otočný stůl pro upnutí dvou nástrojů pro bezvůlové střihání. Beran a indexace nástroje jsou ovládány pneumatickými prvky, otočný stůl asynchronním motorem s měničem frekvence. Spodní polovinu nástroje, do které je vkládán polotovar, je možno vakuovat. Pomocí tlakového vzduchu je dosaženo snadné vyjmutí hotového výstřižku z nástroje. Pracovní prostor obsluhy je zakrytován, což spolu s dvouručním spouštěním umožňuje dokonalou bezpečnost obsluhy. Lis je řízen volně programovatelným automatem, umožňujícím přes operační panel změnu technologických režimů s případnou diagnostikou jeho poruch. Počet výlisků registruje jak denní tak celkové počítadlo.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Jmenovitá síla lisu 10 kN
Počet zdvihů 7 1/min
Zdvih beranu při sevření 288 120 mm
Vyložení 162 mm
Sevření 288 mm
Poloměr osy T drážky beranu od středu otočného stolu 135 mm
Přestavitelnost beranu 16 mm
Upínací otvory ve stolu 4 x M16 mm
Průměr upínací plochy stolu 560 mm
Celkové rozměry – šířka x hloubka x výška 650x1125x1525 mm
Hmotnost lisu bez nástroje 450 kg
Příkon 2 kW
Napájecí napětí 3x400 V
Tlak vzduchu 0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus 8 l

« Zpět | Celá obrazovka  | Nahoru ^