Pneumatický vulkanizační lis LV 600


 LV 600


 

POUŽITÍ

LV 600 je jednobodový pneumatický lis, se spodním pohonem, valivě uloženým beranem a 2 topnými deskami. Lis je určen pro vulkanizaci membrán s maximální svírací silou 6 kN.

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Základní částí lisu je svařený stojan z tlustostěnných trubek čtvercového průřezu. Stojan je  krytován a jsou na něm upevněny fréma lisu, valivé vedení krytů, přívody vzduchu a elektroinstalace. K uložení polotovarů a hotových výrobků slouží odkládací stůl, který je možné dle potřeby odejmout. K tepelné izolaci nástroje slouží vnější a vnitřní kryty. Tepelná izolace je zajištěna vnitřními odnímatelnými kryty, které jsou utěsněny silikonem do 300 °C. Pracovní prostor obsluhy je zakrytován, vyjímání hotových kusů je usnadněno automatickým cyklem, který je zakončen otevřením čelního krytu. Odvod spalin (nucená ventilace) z pracovního prostoru lisu je připojen na horní kryt. Lis je řízen volně programovatelným automatem, umožňujícím přes operační panel změnu technologických režimů (nastavení teploty jednotlivých topných desek, nastavení vulkanizačního času apod.). Dále je možné v průběhu provozu zaznamenávat teplotu topných desek do paměti pro protokolování výroby. Počet kusů registruje jak denní tak celkové počítadlo.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Jmenovitá svírací síla 6 kN
Zdvih beranu 300 mm
Sevření 155 mm
Rozměry topné desky 352x630 mm
Rozsah zadání teploty 0-220 °C
Celkové rozměry – šířka x hloubka x výška 1140x610x1950 mm
Hmotnost lisu bez nástroje 750 kg
Napájecí napětí 3x400 V
Příkon topné desky 4x1,5 kW
Příkon 6,2 kW
Tlak vzduchu 0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus 52 l

« Zpět | Celá obrazovka  | Nahoru ^