Příslušenství k numericky řízeným podavačům


POUŽITÍ

Příslušenství je dodáváno dle požadavků zákazníka. Jedná se například o hlídání smyčky optickými snímači s polarizačním filtrem, stojany, mezidesky s vertikálním přestavováním podavače pomocí šroubu nebo hydrauliky, mezidesky umožňující cik-cak podávání (dvoupolohové nebo s numerickým řízením) taktéž s možností vertikálního přestavení a nezávislé odměřování.

 

Hlídání smyčky (optické reflexní snímače s polarizačním filtrem)

Hlídání smyčky

Hlídání smyčky zajišuje bezkontaktně zásobu svitkového materiálu mezi rovnačkou nebo odvijákem a podavačem. Základní části hlídání smyčky jsou:
1. Stojánek pro snímače s možností přestavování snímačů (stojánek je umístěn u lisu, v případě dodávky s rovnačkou je stojánek uvnitř rovnačky).
2. Stojánek pro odrazové skla s možností jejich přestavování (stojánek je umístěn u rovnačky, v případě dodávky s rovnačkou je stojánek umístěn u lisu).
3. Havarijní rám se stavitelným bočním vedením (rám je umístěn v polovině vzdálenosti mezi stojánkem pro snímače a stojánkem pro odrazové skla).
Standardní maximální vzdálenost 1. a 2. je 2,5m. Na přání může být až 8m.

 

Stojany

Stojan pro podavače

Stojany jsou dodávány s podavačem v případě, že není možná montហpodavače přímo na lis (např. chybějící připojovací otvory), nebo pro vysoké vibrace lisu není doporučena. Stojany jsou navrhovány dle konkrétního zadání zákazníka.

 

Mezidesky s vertikálním přestavováním podavače pomocí šroubu

Mezideska s přestavováním pomocí šroubu

Mezidesky jsou dodávány s podavačem v případě, že je možná montហpodavače přímo na lis. Mezidesky umožňují vertikální přestavení podavače pomocí šroubu. Mezidesky jsou navrhovány dle konkrétního zadání zákazníka.

 

Mezidesky s vertikálním přestavováním podavače pomocí hydrauliky

Mezideska s přestavováním pomocí hydrauliky

Mezidesky jsou dodávány s podavačem v případě, že je možná montហpodavače přímo na lis. Mezidesky umožňují vertikální přestavení podavače pomocí hydrauliky, která umožňuje efektivnější změnu roviny podávání při častých výměnách nástrojů. Mezidesky jsou navrhovány dle konkrétního zadání zákazníka.

 

Mezidesky umožňující cik-cak podávání

Mezideska pro cik-cak podávání (dvoupolohová)

Mezidesky umožňující cik-cak podávání jsou dodávány jako dvoupolohové (přestavení je pomocí pneumatického válce) nebo s numerickým řízením (přestavování je pomocí kuličkového šroubu a servomotoru). Užitím těchto mezidesek s příčným posuvem je možné snížit náklady na zpracovávaný materiál i nástroje. Mezidesky jsou navrhovány dle konkrétního zadání zákazníka.

 

Nezávislé odměřování

Nezávislé odměřování

Nezávislé odměřování slouží ke korekci v případě mikro prokluzu, například kdy není možné materiál dostatečně sevřít z důvodu jeho tuhosti či hrozí poškození (leštěný hliník) apod. Nezávislé odměřování lze v případě nutnosti doplnit na již dodaný a provozovaný podavač dodatečně.

 


Ť Zpět | Celá obrazovka  | Nahoru ^